Sayfalar

Kategoriler

Sağlık Bilgileri

Rastgele : Beyin Ödemi

BEYİN ÖDEMLERİ

Beyinde hücreleri arasında sıvı toplanması olarak ifade edilebilir. Temel olarak 3 tür beyin ödemi izlenir:
Vazojenik beyin ödemi: Artmış kapiller geçirgenlik, basınç gradienti ile vasküler bölgeden ekstrasellüler bölgeye geçiş ile
karakterizedir. Araşidonik asit kapiller geçirgenliği artırır. Beyin tümörlerinde vazojenik ödem izlenir.

Sitotoksik ödem: İskemi, travma, hipoosmolarite SIADH sonrasında hücrede metobilizma bozulur ve hücre şişmeye başlar,
ekstrasellüler mesafe daralır. Başlangıçta KBB intaktır.
İnterstisyel ödem: hidrosefalik ödem: Beyin paramkimi ile ventrikül arasındaki basınç gradienti nedeni ile oluşur. BOS
transependimal olarak interstisyel aralığa geçer. KBB ve enerji metabolizması sağlamdır.

Beyin ödeminde en çok kullanılan 2 ajan kortikosteroid ve mannitoldür.

Beyin ödeminde kortikosteroid kullanımının gerekçeleri: Vasküler permabiliteyi azaltır, sitotoksik etkisi vardır, tümör formasyonunu ve BOS yapımını azaltır. Günlük deksametazon ideal dozu 16 mg/gündür.

Kortikosteroidin yan etkileri:

· Nörolojik: kişilik değişikliği, hallusinasyon, tremor, hıçkırık, miyopati, demans, nöbet
· Dermatolojik: İncelmiş deri, purpura, stria, akne, yara iyileşmesinde gecikme
· Romatolojik: Osteoporoz, avasküler nekroz, büyümede gecikme
· GIS: kanama, pankreatit, hepatomegali
· Oftalmolojik: Göz kanaması, katarak, glokom, uveit
· KVS: Hipertansiyon, aritmi iv puşe
· Endokrin: Hiperglisemi, hipernatremi, hipokalemi, amenore, obesite
· Ürogenital: Poliüri, genital yanma iv puşe
· Genel: Fırsatçı infeksiyonlar
· Steroid çekilmesi: Psödoromatizma çok sık, baş ağrısı, letarji, adrenal yetmezlik, psödotümör serebri

Mannitol osmotik etki ile suyu ekstrasellüler mesafeden damar içine çeker, reologik etki ile oksijenin dokuya daha iyi dağılımını sağlar,
beyine gelen kan akımında dolayısıyla basınçta azalma olur. Diüretik etkisi vardır. Mannitolun dozu 0.25-1 g/kg’dır. 6-12 saat aralıklı
verilebilir. Osmolaritenin 310-320 arasında tutulması ve diürezin 2/3ünün volüm olarak verilmesi gerekir.
Mannitolun rebound etkisi: Kronik mannitol kullanımında zaman içinde tight juntionlarda azalma ve fenestrasyonlar oluşur, böylece
mannitol doku içerisine birikir ve yanında suyu tutarak beyin ödemini artırır. Dehidratasyona bağlı olarak sistemik kan basıncı düşer
bunu perfüzyon basıncının düşmesi ve vazodilatasyon izler, bunun sonucu olarak intrakranial basınç artışı izlenir.
Beyin total volümünün 25-30’unu mikro ve makodamarlar oluşturur. Mikrosirkülasyon alanı 12 metre²’dir. Kapillerin total uzunluğu
650 km’dir. Bazı moleküller beyine endositozla alınır. Mannitol verilince osmotik etki ile KBB’de geçici bir açılma olur. KBB suda
eriyen maddelere geçirgen değildir. Bu açıdan glikoz ancak kolaylaştırılmış diffüzyon ile KBB’ni geçebilir. Hipoksi, arteriyel HT,
tekrarlayan nöbetler, osmotik ajanlar, travma, RT, alkol, ensefalopati, menenjit ve SAK KBB’ni bozar. KBB anatomik, fizyolojik ve
biokimyasal mekanizmaları içerir.
Pinositik veziküller 70 nm çapında LDL molekülü olup, albumin, insulin gibi molekülleri endotelin karşı tarafına taşırlar. İnsan kapiller
tight juntionları 7 haftalık embriyoda şekillenmeye başlar. Bazal membran ise postnatal ilk ay içerisinde oluşur. Bazal membranın
yapısında kollajen, proteoglikanlar, laminin ve heparin sülfat vardır.
Perisit perivasküler hücre, kontraktilite ve inflamasyon lökosit migrasyonu, antijen prezentasyonu ve T cell aktivasyonu gibi
endotelyal hücrelerin aktivitelerini kontrol eder.

KAYNAK: hasancaglarugur.com/hastaliklr/27.pdf
Hasan Çağlar UĞUR - Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı


Okunma : 2068 / Aldığı Oy : 4 / Gönderen :
Oy Ver :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arkadaşına Gönder      Yazdır
 

Yeni Eklenenler

İstatislikler

saglikbelirtileri.com
Zayıflamak